Informatie

De Lokale Duurzame Energie-initiatieven (LDE’s) van de DECRA regio, Alkmaar Energie, Bergen Energie,CALorie (Castricum) en Heiloo Energie hebben 37% van de aandelen van deze windmolen gekocht. Hiervoor hebben zij zich verenigd in Stichting Administratie Kantoor (STAK) Windmolen Boekel. De STAK organiseert en registreert de uitgifte van de certificaten met het financieel rendement van de aandelen.

Inwoners van de DECRA regio krijgen via de LDE’s de mogelijkheid mede-eigenaar te worden van deze windmolen door deze certificaten te kopen. Hiermee investeren inwoners in lokale windenergie met bijbehorend financieel rendement. De overige 63% van de aandelen is in bezit van HVC.

Het verwachte financiëel rendement (IRR) per certificaat met een looptijd van 18 jaar is 5%.; De jaarlijkse dividend uitkeringen zijn wisselend en afhankelijk van de hoeveelheid wind en de elektriciteitsprijzen De verwachting is dat de deelnemer aan het eind van de looptijd zijn inleg bijna heeft verdubbeld (toename 80%).

Een certificaat kost € 300,- waarvan € 50,- wordt gebruikt om alle initiële en terugkerende kosten te dekken. De certificaten worden aan zoveel mogelijk deelnemers toegewezen met een maximum van 20 per deelnemer Naast financieel rendement voor de deelnemers versterkt deze samenwerking in windmolen Boekel de LDE’s door kennisdeling en een toenemend ledenaantal. Herdoor zijn zij in staat meerdere nieuwe duurzame projecten voor de inwoners van de DECRA regio te organiseren.

Voor meer informatie kunt u deze documenten downloaden:

Brochure

Flyer

Adm. Voorwaarden

Bergen Energie partner Alkmaar Energie