Veelgestelde vragen

 

Het service contract is ingegaan vanaf het moment van ingebruikname (overname Windturbine van Enercon). De financiering én de afschrijving hebben een looptijd van 15 jaar. Na 15 jaar kan er besloten worden om het onderhoudscontract bij Enercon voort te zetten, of deze bij een concurrerende partij onder te brengen.

Hoewel er een gat van 5 jaar lijkt te bestaan, is dit dus niet het geval: er wordt uiteraard ruim vantevoren, voor het einde van de looptijd van het huidige  onderhoudscontract besloten bij wie het volgende onderhoudscontract wordt ondergebracht.

Qua kosten van het huidige onderhoudscontract nemen deze al met de looptijd toe. Er is gekozen voor 15 jaar, omdat dit ook de looptijd van de financiering is. Windmolen Boeckel BV heeft nu na 15 jaar de ‘handen vrij’. Ze zijn nu zeer tevreden over de prestaties van de  onderhoudsdiensten van Enercon, maar dat zou natuurlijkt na 15 jaar best anders kunnen zijn.

T.o.v. fossiel opgewekte elektriciteit wordt per certificaat ongeveer 0,5 ton aan CO2 emissie bespaard.

Eén certificaat staat voor 1/4562e deel van de windmolen. Dit deel levert jaarlijks ruim 1000 kWh aan elektriciteit volgens de P90 prognose. Dat is de prognose die in tenminste 90% van de jaren gehaald wordt.

Dit kan, door het certificaat direct op naam en adres van de ontvanger te laten registeren.

Een LDE is een Lokale Duurzaam Energie-initiatief. De betrokken LDE’s bij Windmolen Boekel zijn: Vereniging Heiloo Energie en de Coöperaties AlkmaarEnergie, Bergen Energie en CALorie.

Deze LDE’s zijn die  streven naar een duurzame en energieneutrale regio. Dit doen zij door het opwekken, besparen en afnemen van duurzame energie te stimuleren. De coöperaties zijn organisaties zonder winstoogmerk en draaien voornamelijk op vrijwilligers.

Indien exploitatie van de molen met een positief rendement na 18 jaar mogelijk is, is het aannemelijk dat Wind Alckmaer BV besluit expoitatie voort te zetten en zult u rendement uitgekeerd blijven krijgen tot een besluit tot ontmanteling van de molen.

Na de inschrijfperiode worden de certificaten toegekend aan de inschrijvers. U krijgt dan bericht met het aantal aan u toegekende certificaten, inclusief een verzoek tot betaling.

Na ontvangst van de betaling bent u officieel certificaathouder.

Rendement wordt jaarlijks uitgekeerd in het derde kwartaal. In het derde kwartaal van 2018 vindt de eerste uitkering plaats. Dit is het rendement van 2017, met terugwerkende kracht heeft een certificaathouder recht op het rendement vanaf 1 januari 2017.

Dit kan door het afnemen van Boekelstroom. Meer hierover vindt u op de website van uw LDE.

Dit kan tot het maximum van 20 certificaten per deelnemer. Tot 1 juni 2018 werden de certificaten verdeeld onder zoveel mogelijk deelnemers. Dit hield in dat er een kans bestond dat er minder certificaten werden toegekend dan waarvoor men had ingeschreven. Zie hiervoor de brochure.

Er zijn een aantal inschrijvingsrondes geweest, maar er waren na sluiting van deze rondes nog steeds certificaten beschikbaar. Daarom is besloten dat vanaf 1 juni 2018 de certificaten zullen worden toegekend op volgorde van inschrijving.

Op 24 september 2018 zijn de laatste certificaten verkocht, en zullen nieuwe aanmeldingen op de wachtlijst worden geplaatst.

De laatste inschrijfronde is gesloten op 31 mei 2018. Er waren nog certificaten beschikbaar, en daarom is besloten dat vanaf 1 juni 2018 de certificaten zullen worden toegekend op volgorde van aanmelding (met een maximum van 20 certificaten per deelnemer). Zodra alle certificaten zijn verkocht zullen nieuwe inschrijvingen op een wachtlijst komen.

In dat geval willen wij u vragen het contactformulier op de site in te vullen met vermelding van telefoonnummer. Wij nemen dan contact met u op.

Ja u krijgt als certificaathouder uw eigen inlog gegevens waar u deze kunt bijwerken, maar ook het uitgekeerde rendement kunt inzien

Dit varieert, dit is afhankelijk van wind en opbrengst van stroomverkoop. Op het moment dat een certificaathouder afstand wil doen van zijn of haar certificaten wordt de waarde van de certificaten bepaald.

Dit kan zie hiervoor ook de administratievoorwaarden. Over te dragen certificaten dienen eerst aan de STAK aangeboden te worden ten behoeve van de reservelijst.

Indien u niet in aanmerking komt voor het door u gewenste aantal certificaten, of u ben te laat met inschrijven wordt u op de reservelijst geplaatst. Zodra er certificaten beschikbaar komen wordt u hiervoor benaderd.

U kunt bij inschrijving een LDE aangegeven van welke u lid wenst te worden. Indien u hier geen voorkeur aangeeft zullen de LDE’s een gelijkmatige verdeling aangaan.

De gemeenten hebben met deze overdracht als doelstelling om duurzaamheid beschikbaar en bereikbaar te maken voor haar inwoners. Om die reden worden de certificaten in de basis exclusief aangeboden aan inwoners van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo en Uitgeest.

Dit kan. Hiervoor houdt de STAK een reservelijst bij. Op het moment dat u uw certificaten wilt overdragen dient u dit kenbaar te maken aan de STAK voor eventuele gegadigden op de reservelijst. Meer hierover vindt in de administratievoorwaarden.

Load More

Dit kan. Hiervoor houdt de STAK een reservelijst bij. Op het moment dat u uw certificaten wilt overdragen dient u dit kenbaar te maken aan de STAK voor eventuele gegadigden op de reservelijst. Meer hierover vindt in de administratievoorwaarden.

Load More

De gemeenten hebben met deze overdracht als doelstelling om duurzaamheid beschikbaar en bereikbaar te maken voor haar inwoners. Om die reden worden de certificaten in de basis exclusief aangeboden aan inwoners van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo en Uitgeest.

Load More

U kunt bij inschrijving een LDE aangegeven van welke u lid wenst te worden. Indien u hier geen voorkeur aangeeft zullen de LDE’s een gelijkmatige verdeling aangaan.

Load More

Indien u niet in aanmerking komt voor het door u gewenste aantal certificaten, of u ben te laat met inschrijven wordt u op de reservelijst geplaatst. Zodra er certificaten beschikbaar komen wordt u hiervoor benaderd.

Load More

Dit kan zie hiervoor ook de administratievoorwaarden. Over te dragen certificaten dienen eerst aan de STAK aangeboden te worden ten behoeve van de reservelijst.

Load More

Dit varieert, dit is afhankelijk van wind en opbrengst van stroomverkoop. Op het moment dat een certificaathouder afstand wil doen van zijn of haar certificaten wordt de waarde van de certificaten bepaald.

Load More

Ja u krijgt als certificaathouder uw eigen inlog gegevens waar u deze kunt bijwerken, maar ook het uitgekeerde rendement kunt inzien

Load More

In dat geval willen wij u vragen het contactformulier op de site in te vullen met vermelding van telefoonnummer. Wij nemen dan contact met u op.

Load More

Load More

De laatste inschrijfronde is gesloten op 31 mei 2018. Er waren nog certificaten beschikbaar, en daarom is besloten dat vanaf 1 juni 2018 de certificaten zullen worden toegekend op volgorde van aanmelding (met een maximum van 20 certificaten per deelnemer). Zodra alle certificaten zijn verkocht zullen nieuwe inschrijvingen op een wachtlijst komen.

Load More

Load More

Dit kan tot het maximum van 20 certificaten per deelnemer. Tot 1 juni 2018 werden de certificaten verdeeld onder zoveel mogelijk deelnemers. Dit hield in dat er een kans bestond dat er minder certificaten werden toegekend dan waarvoor men had ingeschreven. Zie hiervoor de brochure.

Er zijn een aantal inschrijvingsrondes geweest, maar er waren na sluiting van deze rondes nog steeds certificaten beschikbaar. Daarom is besloten dat vanaf 1 juni 2018 de certificaten zullen worden toegekend op volgorde van inschrijving.

Op 24 september 2018 zijn de laatste certificaten verkocht, en zullen nieuwe aanmeldingen op de wachtlijst worden geplaatst.

Load More

Dit kan door het afnemen van Boekelstroom. Meer hierover vindt u op de website van uw LDE.

Load More

Rendement wordt jaarlijks uitgekeerd in het derde kwartaal. In het derde kwartaal van 2018 vindt de eerste uitkering plaats. Dit is het rendement van 2017, met terugwerkende kracht heeft een certificaathouder recht op het rendement vanaf 1 januari 2017.

Load More

Na de inschrijfperiode worden de certificaten toegekend aan de inschrijvers. U krijgt dan bericht met het aantal aan u toegekende certificaten, inclusief een verzoek tot betaling.

Na ontvangst van de betaling bent u officieel certificaathouder.

Load More

Indien exploitatie van de molen met een positief rendement na 18 jaar mogelijk is, is het aannemelijk dat Wind Alckmaer BV besluit expoitatie voort te zetten en zult u rendement uitgekeerd blijven krijgen tot een besluit tot ontmanteling van de molen.

Load More

Een LDE is een Lokale Duurzaam Energie-initiatief. De betrokken LDE’s bij Windmolen Boekel zijn: Vereniging Heiloo Energie en de Coöperaties AlkmaarEnergie, Bergen Energie en CALorie.

Deze LDE’s zijn die  streven naar een duurzame en energieneutrale regio. Dit doen zij door het opwekken, besparen en afnemen van duurzame energie te stimuleren. De coöperaties zijn organisaties zonder winstoogmerk en draaien voornamelijk op vrijwilligers.

Load More

Dit kan, door het certificaat direct op naam en adres van de ontvanger te laten registeren.

Load More

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft.

In onze brochure kunt u al veel informatie vinden maar indien er toch nog vragen onbeantwoord blijven, stelt u deze gerust via ons contactformulier.

Ik ben geen robot

* Verplichte velden

Bergen Energie partner Alkmaar Energie